22 Февр. 2018

Вие сте тук

Концесията за три плажа се прекратява

Прекратява се едностранно договорите за концесии на три плажа по Черноморието - Кранево-централен, Бяла-Карадере и Бургас-север, съобщи пресцентърът на  правителството. Причината е неплащане на концесионно възнаграждение, както и неизпълнение на други клаузи от договора от страна на концесионерите - „Титан Чистота" ООД за първите два плажа и „Онтайм дистрибюшън енд лоджистикс" ЕООД.

Министерският съвет упълномощи министъра на регионалното развитие и благоустройството да предприеме действия за събиране на дължимите суми по съдебен ред, както и за предприемане на необходимите действия за приемане на обектите на концесия в 30-дневен срок от датата на прекратяване на концесионните договори по реда на чл. 78 от Закона за концесиите.

След прекратяване на концесионните договори плажовете ще бъдат отдадени под наем или на концесия.

Категории: 

Реклама

Facebook

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

Subscribe to THExperts бюлетин feed