20 Юни 2018

Вие сте тук

Парламентът гласува ударно Закона за туризма

Създават туристически регистър, кметовете с повече права при категоризацията

 

След дълго разтакаване Законът за туризма бе скоростно приет на второ четене от парламента. Само за един ден депутатите ударно приеха всички членове на отдавна чакания закон. Безпрецедентно народните избранници гласуваха закона не текст по  текст, а по раздели, така че успяха за час да приемат  обемистия нормативен акт.

 

С гласуваните на второ четене текстове от Закона за туризма депутатите приеха определения за видовете туристи, туризъм и места за отсядане, предаде Агенция „Фокус”.

 

Според приетите текстове от закона местата за настаняване са два класа – „А” и „Б”. Местата за настаняване и заведенията за хранене и развлечения се категоризират в следните категории: „една звезда”, „две звезди”, „три звезди”, „четири звезди” или „пет звезди”. В клас „А” са хотелите, мотелите, апартаментните туристически комплекси, вилните селища, туристическите селища, вилите. Клас „Б” са семейните хотели, хостелите, пансионите, почивните станции, стаите за гости, апартаментите за гости, къщите за гости, бунгалата, къмпингите.

 

За пръв път в закона се дефинират понятия като СПА и уелнес услуги, определени са критериите за СПА и уелнес център, таласотерапевтичен център и др.

 

Обектите, които  предоставят нтуристически услуги на деца и ученици под формата на детски лагер категоризираните, ще трябва да се категоризират и да спазват изискванията в наредба, която предстои да бъде приета.

 

Според закона за упражняване на професиите „екскурзовод”, „планински водач” и „ски учител” е необходимо, съответното лице да притежава правоспособност за извършване на дейността и да бъде вписано в съответния регистър – част от Националния туристически регистър. Ски учителите упражняват професията си само чрез ски училището, към което са наети.

 

Извършването на туроператорска и/или туристическа агентска дейност, без удостоверение за регистрация, се наказва с глоба в размер 5000 лв., а на едноличните търговци и юридическите лица се налага имуществена санкция в размер 10 000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, глобата е в размер 15 000 лв., а имуществената санкция е в размер 30 000 лв, предвижда законът. Наказанието и имуществената санкция се налагат и на лице, което при организиране на групово или индивидуално туристическо пътуване фактурира с отделни фактури предоставените туристически услуги.

 

Въвежда се туристически регистър по райони. По този начин страната ще се раздели на обособени територии, които ще формират регионални туристически продукти и ще правят маркетинг и реклама, пише в мотивите на вносителите. Туристическите райони са съобразени с общинските административни граници, като територията на една община не може да бъде разделяна между два района и не може да принадлежи едновременно към два различни. Туристическите райони ще имат наименование, лого и слоган.


В закона е предвидено кметовете на общини да могат да контролират дали съответният туристически обект е категоризиран, както и дали обектите правилно водят хотелския регистър.


Законът въвежда и възможност да се сключват договори за организирано туристическо пътуване с обща цена по електронен път, както и издаването на електронен туристически ваучер и електронна бланка за резервация. Предвижда се и възможността за извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност само по електронен път (чрез уебсайт), като са редуцирани изискванията към съответните лица при кандидатстване спрямо действащия Закон за туризма.

 

 В сравнение с досегашния закон се разширяват разпоредбите за задължителната застраховка „Отговорност на туроператора”.

 

Категории: 

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

Subscribe to THExperts бюлетин feed