31 Март 2020

Вие сте тук

Успешният кандидат: как да го изберем?

The full content of this page is available to premium users only.

Специални методики позволяват да разберете какво представлява човекът, кандидатстващ за работа във вашето заведение

 

Често чуваме оплаквания за голямо текучество на кадрите в заведенията, поради което се налага да се търсят нови служители, за подбора на които да се организират интервюта. Бъдете честни: колко често ги провеждате лично и колко често оставяте това досадно занимание на други хора?  И ако делегирате това право на някой друг, има ли определен човек, оторизиран и обучен да го направи?

 

Направете анализ на тези интервюта, след като присъствате на срещите с няколко потенциални кандидата. Запишете си въпросите, които задавате на претендентите, а след това уточнете въз основа на какви критерии е бил направен съответният избор. И най-накрая оценете въпросите от гледна точка на някоя определена методика.

 

За да оцените кандидата, трябва да определите какво е отношението му в няколко аспекта:

 

Мотивация доколко кандидатът се интересува от работата. Мотивацията му трябва да е разбираема и прогнозируема.

 

Възможности — до каква степен той е способен успешно да изпълнява  необходимите функции: познания, опит, психологически качества, образование, което съответства на изискванията.  

 

Управляемост— кандидатът добре разбира смисъла на онова, което казва; контролира свия изказ; самокритичен е с мярка, способен е да признае грешките си и да извлече от тях полезен опит; възприема критиката; запазва самообладание в напрегната ситуация, без да изпада стресово състояние или да става агресивен; не застрашава търговската безопасност на компания (няма криминално минало, притежава честност, лоялност към работодателя и т.н.).

 

Съвместимост— съвпадение на ценностите и убежденията с идеологията на компанията. Готов е да възприеме стила на управление и корпоративните норми за поведение на новото място.

 

За да изберете правилно подходящия служител, трябва да подготвите въпросите така, че да получите пълна информация за човека и да имате възможност да го оцените всестранно.

 

Трябва да установите какви умения, познания и компетенции трябва да притежава кандидатът и което е най-важното – да предоставите на персонала си необходимия инструментариум, с който ще може бързо и качествено да ги прояви. При това не забравяйте, че уменията и навиците съвсем не са всичко, което трябва да научите за кандидата.

 

Нека да изясним всичко това въз основа на примера на айсберга. 

 

 

Пълният текст на статията е достъпен за абонати на THExperts

Категории: 
ЗаведенияНовини

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed