24 Юли 2024

Вие сте тук

Над 430 нарушения е установила КЗП при повече от 6300 поверки през 2022 г.

21.02.2023

 

434 административни нарушения е установила Комисията за защита на потребителите (КЗП) през 2022 г., съобщи Министерството на туризма. Извършени са  над 6300 инспекции за защита икономическите интереси на потребителите на туристически продукт.

 

 Инспекторите на КЗП проверяват дали  туристическите услуги се предоставят в категоризиран или регистриран туристически обект или в обект, на който е издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. При нарушение обектът се затваря  принудително, а санкцията е в размер от 1000 до 10 000 лв.

 Ловни резиденции, ловни хижи, домове и заслони не подлежат на категоризация според Закона за туризма.

Проверява се дали в близост до входа на туристическия обект е поставена информация за фирмата, седалището и адреса на управление на търговеца, както и имената на управителя на обекта с телефон за контакт. Информацията трябва да е на български и на английски език. Ако това не е направено се налага санкция в размер от 500 до 1000 лв.

Извършва се проверка и дали в близост до входа на туристическия обект е поставена табелата, част от категорийната символика, която се издава от категоризиращия орган. При липсата й санкцията е в размер от 500 до 1000 лв.

За категоризираните туристически обекти се контролира дали издаденото удостоверение за категоризация е поставено на видно място в  обекта, проверяван от инспекторите. Това важи и за туристическите обекти с издадено временно удостоверение за открита процедура по категоризиране.  За нарушения се налагат глоби от 1000 до 3000 лв.

Инспекторите на КЗП проверяват дали има ценоразпис  за нощувките и другите услуги. Той трябва да е на видно място за гостите в близост до рецепцията. Проверява се също дали цените са разбираеми и дали не въвеждат потребителите в заблуждение.

 Цените трябва да се обявяват задължително в левове, а при необходимост и в друга валута, като информацията е на български и на английски език. При нередност санкциите са от 500 до 2000 лв. Проверява се и дали цените са еднакви за всички туристи.

Хотелиерите трябва да имат договори само с регистрирани туроператори и туристически агенти, с ресторантьори, извършващи дейност в категоризирани туристически обекти и с лицензирани превозвачи. Налаганата санкция е  3000 лв.

Ако обектът предоставя туристически услуги, които не отговарят на изискванията за определената му категория, категоризацията му се понижава.

 

Още подробности можете да прочетете тук

Категории: 

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed