31 Март 2020

Вие сте тук

Повече храна в чиниите на недохранените е целта на нов световен стандарт

07.06.2016

Нов световен стандарт за измерване на загубите и разхищението на храни ще помогне на страните и компаниите да разширят усилията за по-ефективно съхранение, транспорт и потребление на храни, заявиха поддръжници на метода.


Около една трета от цялата храна в количествено измерение се разваля или изхвърля по света при превоза от мястото на производство до мястото на потребление. Това струва до 940 милиарда долара годишно в целия свят, според Организацията на ООН по прехрана и земеделие (ФАО).


Стандартът е първият набор от международни дефиниции и отчетни изисквания за компании, правителства и други организации, с който да измерват и управляват загубата и разхищението на храни, като целта е тези процеси да бъдат намалени, посочват авторите на стандарта.


Усилието в тази посока трябва да насочи повече храна към близо 800 милиона души, които са недохранени по света, и да доведе до намаляване на вредните газове от производството на неизконсумирана храна, които представляват около 8 % от общото количество емисии, допринасящи за промените в климата.


Просто няма причина толкова много храна да се губи и разхищава, посочи Андрю Стиър, президент на Института за световни ресурси (World Resources Institute), който ръководи работата по стандарта.


Сега имаме ново мощно средство, което ще помогне на правителствата и компаниите да спестят пари, да се запазят ресурси и да се гарантира, че повече хора ще получат храната, от която се нуждаят, посочва той в изявление.


Често компании, страни или градове нямат информация за това колко храна, защо и къде отпада от веригата на доставки.
Дефинициите за загубата и разхищението на храни също са най-различни, което затруднява сравненията, според документ за новия стандарт.


Трудно е да управляваш нещо, което не измерваш, се посочва в документа.


Други организации, които са разработили "Счетоводния и отчетен стандарт за загубата и разхищението на храна", включително мрежата Форум на потребителските стоки (Consumer Goods Forum), ФАО, Програмата на ООН за опазване на околната среда и Световният бизнес съвет за устойчиво развитие (World Business Council for Sustainable Development).


Паскал Греверат, вицепрезидент на Nestle, отговарящ за устойчивата околната среда, посочи, че компанията за храни е тествала стандарта, за да измери загубите при свежо прясното мляко по веригата за доставки в Пакистан, където доставя мляко от над 100 000 фермери. Благодарение на хладилните цистерни в селата и охладителните системи, използвани при транспортиране, е установено, че загубата е само 1,4 %. Това сочи новият инструмент при националното средно равнище на този показател е над 15 %. Тъй като сме в пряк контакт с много фермери, имахме много възможности да използваме стандарта, за да оценим по-добре възможните опции за допълнително намаляване на загубите и разхищението, посочи пред репортери Греверат. Вършим тази дейност с местните власти, така че има начини, чрез които можем за съдействаме за развитието на регламента, допълни той.


Роберт ван Отердийк, експерт по аграрно-промишлената индустрия към ФАО, отбеляза, че неговата агенция ще въведе стандарта в работата си в развиващите се страни и ще види как би могъл да се прилага за получаването на по-добри данни за загубата и разхищението на храна.


В страните с ниски доходи загубата на храна е по-големият проблем. Това означава, че храна се разхищава в началото на веригата за добавена стойност при събирането на реколтата, съхранението, транспорта и обработването. В по-богатите страни обаче изхвърлянето на храна от магазините и потребителите е по-голямо.


Поддръжниците на стандарта, представен на Световния форум за зелен растеж в Копенхаген, се надяват правителствата да приемат стандарта, за да измерват напредъка според новите Цели за устойчиво развитие. Според тези цели пилеенето на храни трябва да бъде свито наполовина до 2030 година, а загубата на храни да бъде намалена до тази дата.


Логиката е, че ще има съвместимост между мисленето и отчитането, посочи Джеймс Лоумакс, който работи по продоволствените системи към Програмата на ООН за опазване на околната среда.


Форумът на потребителските стоки, който представлява над 400 от водещите търговски вериги и производители от 70 страни, прие резолюция, призоваваща членовете му да намалят разхищението на храни при дейността им с 50 % до 2025 година, като изходните данни и напредъкът ще се измерват с новия стандарт.


Марк Литъл, който отговаря за намаляването на разхищаваната храна във веригата супермаркети Tesco, посочи, че във Великобритания на равнище търговци на дребно се разхищава малко количество храна, но това не означава, че Tesco не носи отговорност. Имаме обща отговорност за това разхищение, посочи той. Разбираме, че решението (...) е в партньорската работа с нашите фермери, производители, а също така в подпомагането на клиентите да намалят изхвърлянето на храни, както и в справянето с проблема в нашата собствена дейност, допълни той.

 

Източник: Reuters

 

Категории: 

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed