27 Май 2022

Вие сте тук

Осем пъти скачат санкциите за нарушения в новия Закон за храните

27.04.2016

Осем пъти се увеличава санкцията при използване на добавки, ароматизанти и разтворители, които се влагат в производството на храни с проекта за нов Закон за храните . Това съобщиха  експерти от Министерството на земеделието и храните /МЗХ/ при представяне на проекта.


Санкцията за използване на добавки и ароматизанти в храните в момента варира между 250 и  500 лв. за физическо лице и от 500 лв. до 1000 лв. за юридическо. Новият закон предвижда тя да да нарасне от 2000 лв. до 4000 лв. за физическо лице и от 4000 лв. 6000 лв. за юридическо лице, посочиха от МЗХ.


Повишават се и санкциите за нарушения на разпоредбите в законодателството по безопасност на храните. Санкцията за производство или търговия в нерегистриран обект по действащия Закон за храните е глоба от 1500 до 2000 лева. При повторно извършване на нарушението глобата е от 2000 до 4500 лева. В проекта за нов закон се предвижда глоба или имуществена санкция от 2000 до 4000 лева. Ако нарушението е извършено от бизнес оператора, санкцията е от 4000 до 6000 лева. Ако лицето извършва повторно нарушение, след като е имало влязло в сила наказателно постановление, в срок три години от влизането му в сила глобата или имуществената санкция е в троен размер, посочиха от МЗХ.


Проектът на Закон за храните забранява пускането на пазара на храни, които не са безопасни или представляват измама, което е нова стъпка в закона, обясни Илиян Костов - експерт от министерството. Проектът определя и доразвива изискванията за етикетиране, опаковане и реклама, според които информацията за предлаганите храни трябва да бъде на български език. В новия закон за първи път се регламентират изискванията при търговията с храни - въвеждат се процедури, които дават възможност на БАБХ да проследява движението на пратките храни, които идват от съответните преработвателни предприятия или търговски обекти, обясни Костов.


Новият закон въвежда понятието "доставчик на услуги" - това са сайтовете, които предлагат храни по интернет. За първи път се регламентират условията и редът за извършване на хранително банкиране и безвъзмездно предоставяне на храни. Обектите за хранително банкиране ще се регистрират по реда на Закона за храните, а контролът ще се осъществява от БАБХ.


Нови изисквания се въвеждат за предлагане на охладено, предварително неопаковано месо в обекти за търговия на дребно. Проектът предвижда при предлагане на охладеното, предварително неопаковано месо в обекти за търговия на дребно то да се поставя в обособени за това места със задължително предоставяне на информация в писмен вид за вида на месото. Изрично трябва да бъде посочено и понятието "охладено", страна на произход или място на произход, дата на месодобива и срок на годност.


За първи път се регламентират редът и условията за пускане на пазара на храни със специално предназначение и хранителни добавки или храна за употреба при интензивно мускулно натоварване. Създава се и Национален съвет по храните към министъра на земеделието и храните за координиране на държавната политика в сектора "Храни".

Категории: 

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed