24 Юли 2024

Вие сте тук

За безоблачен бизнес

17.05.2013

(Интервюто е част от темата на бр.4/2013 г. "В облаците")

 

Част от хотелиерите в България все още се отнасят с недоверие към „облачните“ технологии,  други имат резерви поради недостига на информация за възможностите и предимствата им. Затова се обърнахме към двама експерти, които да разпръснат облаците и да внесат малко светлина в тази интересна и пълна с предизвикателства тема. Зададохме им  няколко въпроса:

 

THExperts: Какви са ползите за хотелиерите от въвеждането на облачни технологии и как ще се промени бизнесът им?

 

 

 Yordan Popov

 Йордан Попов, търговски директор в Хюгинс Сведа България, официален представител на Micros Systems, Inc. за България, www.huginsweda.bg:

Бизнесът няма да се промени значително от оперативна гледна точка. Това, което ще се промени, е намаляването на ангажимента и ресурса в инвестиция за софтуерно-хардуерно оборудване. За да разберем напълно ползите от облачните инфраструктури и решения, трябва да дефинираме понятието облак (cloud), което е доста широко. Може би мнозина не си дават сметка, но привичните ни Facebook, YouTube, Skype, LinkedIn са облаци, в които се съхранява лична информация. Microsoft предлага дисково пространство на облак безплатно, задно с лицензите си. Apple също имат облак за потребителите си- iCloud. Много от продуктите на Microsoft също могат да се ползват на облак, което предполага не купуването на лиценз, a плащането на месечни такси. Файловете се съхраняват на облачен хард диск и самите приложения са инсталирани на облачни инфраструктури (сървър), така че се ползват през браузър (предполага наличието на интернет).


Голяма част от бизнес-софтуерните решения също вече се предлагат на облак, което улеснява както работата на интеграторите, така и облекчава фирмите, които ги ползват. Не се налага да се купуват и поддържат скъпи сървъри и сървърни операционни системи.


Именно със сървърни решения ще дам пример за „облака“, защото разходите тук са най-големи и най-добре се разпознава ползата за фирмите от този тип решения. Представете си, че сте управител на средно голяма фирма, която се занимава с разработката на програмни продукти. Купили сте сравнително добър сървър, с райд масив, 16гб РАМ, процесор и т.н. В един прекрасен момент сървърът се срива тотално, така че се налага да спрете работа поради необходимостта от 3 дни профилактика и отстраняване на проблем от фирмата, която поддържа сървъра ви. Резултатът е: губите 3 дни, изпускате важен срок и плащате 5 000 лв неустойка заради забавянето. Но както и да е, въпреки ситуацията фирмата ви се развива добре, наемате още 50 служители и този сървър ви „отеснява“. Имате нужда от повече ресурси. Изправени сте пред две алтернативи: или да продадете стария сървър и да пренесете информацията от него на нов, който ви удовлетворява, или да ъпгрейднете оперативната памет и дисковото пространство. Но това е възможно само ако нямате нужда от ъпгрейд на процесора. Ако сте стигнали до този момент, определено минаваме на версия едно.


А сега си представете, че сте далновиден управител с поглед в бъдещето и сте си закупили облачен сървър в дейтацентър. Ползвате същите ресурси, които сте заявили за първоначално закупения сървър. Поради една или друга причина виртуалният ви сървър дава дефект и спира работа. Всеки дейта център прави минимум едно копие на виртуалния сървър и го пази в готовност да го пусне, ако се наложи. И това отнема не повече от 2 минути! В някои случаи за по-добра осигуровка се прави и трето копие, така че се пазят копия на виртуалния сървър с дни, седмици, месеци назад.


Ежеседмично, ежедневно, почасово – това зависи само от вашето желание и от заявеното дисково пространство за бекЪп. Дори и да крашне целия дейта център, веднага се включва резервен, който се намира на физически друго място. Има поддържащ и трети. Всичко е пресметнато така, че възможността от едновременно спиране на всички осигуровки е сведена до абсолютната нула.


И така… нека се върнем към фирмата ви. Всичко върви перфектно, не ви се налага да плащате неустойки за забавени срокове, защото системите ви не са спирали и фирмата ви е пораснала с още 100 служителя и вече наброява 150. Трябват ви още ресурси, още доста ресурси – дисково пространство, рам, процесор... Всичко това можете да ъпгрейднете в рамките на 1-2 дни и на практика административната работа е това, което отнема от времето. Технологично този ъпгрейд може да се случи и в рамките на 60 минути. Ъпгрейд на операционна система и т.н. също са на няколко клика разстояние и анекс на договор с доставчик. Дейта-центърът се грижи за поддръжката на всичко, прави мониторинг на всички системи и отчита пиковете и спадовете. Грижи се за сигурността на данните, за наличието на ресурси и т.н. Защитеността на данните в дейта-център е в пъти по-голяма, отколкото защитеността на данните на сървъра в офиса ви. Освен това няма нужда някой постоянно да прави профилактика на сървъра, сканирания за вируси и т.н. – можете да спите спокойно. В клауда има кой да се грижи за това нещо.

 

 

Radoslav-Ivanov

 

 Радослав Иванов, търговски и продуктов мениджър за България в немската компания ibelsa GmbH, специализирана в хотелски софтуер, www.ibelsa.com

 

Радослав Иванов: Първо, разходите за хотелиера са значително по-ниски. При използването на решения, базирани на облачните технологии, отпадат началните разходиза скъпа хардуерна инфраструктура, на-
 пример за локален сървър, за който първо трябва да се предвиди необходимо място, както и за закупуване на нови компютри за отделните работни места. Допълнително отпадат и разходите за лиценз и инсталация на софтуера, както и за обновяване на
програмата на най-новата версия. Благодарение на облачните технологии хотелиерът не трябва повече да се занимава с подобни проблеми.


Разходите, свързани със самия софтуер, също са сведени до минимум. Обновяването на най-новата версия се извършва авто-
матично, както и поправянето на различни бъгове в системата. Така потребителят има възможност да използва винаги най-новите функции на програмата, без допълнително да заплаща за инсталация или нов лиценз за съответната програма. По този начин се спестяват скъпо струващи инсталации на място, свързани с допълнителни разходи за персонал, лицензи, път и нощувки. Това намаление на началните и текущите разходи позволява на фирмите, предлагащи облачни услуги, да предоставят толкова гъвкави и изгодни модели за плащане/финансиране.


Второ голямо предимство за хотелиерите при използването на облачните технологии е възможността да бъдат използвани
такива професионални методи, стандарти и технологии за сигурност на информацията, каквито в момента нито един малък
или средно голям хотел не би могъл да си позволи. Данните биват записвани редундантно/многократно в реално време в
различни сертифицирани информационни централи. Така дори и връзката към някой от сървърите да бъде прекъсната, хотелиерът винаги има достъп до своите данни и може да продължи работата си без прекъсване и с актуални данни.


В хотелите информацията също може да бъде архивирана на външни устройства за по-голяма сигурност, но за съжаление това
се прави със закъснение във времето. В най-добрия случай архивирането на данните се прави веднъж на ден или веднъж седмично, а не са рядко и случаите, когато това се прави и веднъж в месеца.


Много важно за хотелиерите е при избор на доставчик на облачни технологии да се интересуват кои са техните партньори (дата центрове) и дали те са сертифицирани.

 

 

THExperts: За какъв тип хотели са най-подходящи, имат ли значение категорията или размерът на хотела?

 

Йордан Попов:

Не може да се твърди еднозначно, че клауд решенията са само за големи или предимно за малки хотели. Облачните решения са подходящи както за най-големите вериги, така и за малки фамилни хотелчета. Всички те ще извлекат изгода от това, като основната разлика ще се изрази в различните абослютни сотйности и срока за възвращане на инвестицията, в зависимост от размера на съответния бизнес.

 

Ако един малък хотел с един сървър и една работна станция би спестил на 400-600 евро годишно от ползването на облачна инфраструктура, хотелска верига със 100 сървъра и 10 000 работни станции би спестила до няколко стотин хиляди евро на годишна база. Тенденцията към момента обаче е, че първи се възползват от облачните решения големите вериги, защото при тях спестените разходи са огромни поради икономията от мащаба и колкото по-рано влезнат в облака, толкова по-рано ще си възвърнати нвестицията и ще им се намалят ангажиментите.

 

Радослав Иванов:

Подходящи са най-вече за средно големите и малките хотели, които няма да имат нужда вече да се занимават със скъпи инсталации на хардуер и софтуер. Допълнително (например при ibelsa.rooms)  много от процесите са напълно автоматизирани, което спестява и/или улеснява много работата на хотелиера, която иначе би трябвало да се прави ръчно.

 

Особено за хотелите със сезонна активност решения като това на ibelsa са много интересни, тъй като дори и след затваряне на хотела могат да бъдат приемани и обработвани резервации, например за следващия сезон.

 

Хотелиерът има достъп до системата, дори и да не е на място и може да обработва данни и резервации по всяко време, както и да използва информацията от програмата с цел планиране. Естествено, може и да прекъсне изцяло ползването на системата, като прекъсне абонамента си  и да поднови работата с програмата отново при старта на новия сезон.

 

 

THExperts: Кое е най-важното, което трябва да предлага едно облачно решение за PMS?

 

Йордан Попов:

Облачното решение трябва да предлага всичко, от което има нужда всеки хотел: от минимална функционалност за малките обекти до пълна функционалност за веригите.  То може да е реализирано по няколко различни начина, като основният е прожектиране на приложение през браузър така, че да изглежда като десктоп приложение.

 

В момента на пазара на облак се предлагат SAAS както за малки фирми, така и за големи корпорации. Нашата политика е била винаги да доставим всичко необходимо на клиентите си и отчитайки индивидуалността на всеки клиент – с други думи шием костюма „по мярка“, а не му предлагаме вече готова конфекция.  Това е и нещото, което ни отличава от всички други фирми за хотелски информационни решения. Другото нещо е всеизвестно на всички - предоставяме най-модерните и иновативни технологии на клиентите си.

 

 

Радослав Иванов:

 

Особено важно е да се потърси кои са партньорите на доставчика на „облачни“ услуги, като не само дата центровете имат значение, а също и връзките на софтуера към други софтуерни решения, използвани в съответния бранш.

 

Естествено, трябва да се провери дали избраното софтуерно решение отговаря на нуждите на хотела. Това е задача на управлението на хотела, което означава, че преди да се направи избор за софтуер трябва да се направи списък с нуждите и изискванията на хотелиера. Една от причините дадено решение да бъде обявено за негодно е, че при избора му е липсвала ясна цел за какво да се ползва и не е бил направен предварителен списък на нуждите и изискванията на компанията.

 

THExperts: От какво се нуждае хотелиерът, за да ги използва?

 

Йордан Попов:

Единственото, от което се нуждае клиентът, са интернет и браузър. Операционната система на работните станции в този случай не играе никаква роля. Към компютъра/работната станция няма почтни никакви изисквания, освен да може да стартира браузара и да си «носи» операционната система. Дори скороста на интернет не е нужно да особено голяма - 6-12 мегабита са напълно достатъчни. Ако конкретният клиент има много натоварен режим на работа и не може да си позволи, например, да остане повече от 2, 4, 6 часа или дори цял ден без система, тогава интернет каналът се препоръчва да се дублира и дори триплира, за да се осигури непрекъснатост на връзката. За големит хотелски вериги отдавна се предлагат такива ослуги от интернет доставчиците.

 

 

Радослав Иванов:

За да започне работа с PMS софтуерно решение, базирано на „облачните“ технологии (като например ibelsa.rooms), хотелиерът се нуждае от две неща:

 

  • Интернет връзка
  • Електронно устройство (лаптоп, настолен компютър, таблет, мобилен телефон) с инсталиран уеб браузер. Операционната система е без значение, програмата може да бъде използвана под Linux, Windows, IOS, Android etc.

Голям плюс на повечето Cloud базирани системи е, че те могат да бъдат предварително и безплатно изпробвани за определен период от време, така че хотелиерът да добие ясна представа какви са възможностите на определената система, преди да реши дали да я ползва в бъдеще. ibelsa.rooms например може да бъде изпробвана без ограничение на функциите 30 дни. За целта хотелиерът просто трябва да си създаде потребителски профил на нашата интернет страница.

 

 

THExperts: Ще трябва ли да променим софтуера в хотела? Възможна ли е интеграцията с вече закупени от хотела програми (за заключване, за маркиране в ресторанта, телефони и др.)?

 

Йордан Попов:

Интеграцията винаги е възможна. В света на софтуера и програмните продукти няма невъзможни неща. Единствения  въпрос е:  на каква цена и струва ли си тя? Когато искаме да имаме интеграция със системи, които се намират физически на различни места, а работата на едната зависи от работата на другата, трябва да се осигури непрекъснатост на връзката между двете системи.

Ако всички те са качени на облак, рискът от загуба на връзката на практика не съществува, но свързаността с интернет в съответния обект трябва да е изключително добре осигурена.

 

 

Радослав Иванов:

Предимството на „облачните“ технологии е, че връзката между различните системи е особено улеснена. Интерфейси към различни системи като каса, телефонна централа, заключващи системи, телевизиони системи в хотела или софтуер за управление на персонала се реализират на ниво технологични партньори между самите фирми доставчици. Те водят преговори помежду си и програмират съответните интерфейси в съвместна работа.

 

Ако хотелиерът има нужда дадено софтуерно решение да се свърже с друго, това е работа на неговия доставчик.  Стига и двете системи да са в „облачните“ техологии, това става сравнително бързо и без допълнителни разходи за хотелиера.

 

Човек може да си представи  PМS-софтуера да стои в центъра и към него да са свързани всички други системи нужни на един хотел. От това печелят най-вече потребителите на PMS системата, защото в техните ръце е възможността да изберат специална комбинация от програми, които да отговарят на конкретните изисквания на съответния хотел.

 

 

Имат ли почва страховете от използване на облачни технологии?

 

 

Йордан Попов:

Не, във никакъв случай. Облачните технологии са много по-надеждни и защитени, отколкото компютърът ви вкъщи или сървърът в офиса. Представете си, че сървърът се «счупи» и това спира напълно работата ви. Ще отнеме няколко дни на фирмата, която ви го е доставила да го отремонтира и да възстанови днните… а в някои от случаите възстановяването на данните може да се окаже невъзможно. В облака всяка машина се подсигурява с няколко копия, както вече посочихме по-горе.  В случай, че поради някаква причина (софтуерна или хардуерна) вашата виртуална машина преустанови работа, на практика за секунди ще се включи «резервната».

 

Дори и в целия дейта-център, където се намира вашият облак, да се случи тотален срив, винаги има дублиращ или триплиращ дейта-център, който автоматично поема обезпечаването на системата. Сигурноста е една от основните причини, поради които си заслужава да изберете облачно решение. Това, че данните ви са в сървър в съседната стая или под бюрото ви, съвсем не означава, че те са на «сигурно място».

 

 

Радослав Иванов:

Що се отнася до сигурноста на данните (виж по-горе), важен е изборът на правилен партньор. Допълнитетелно, в повечето случаи данните могат да бъдат записани и локално на компютъра на потребителя така, че хотелиерът не губи контрол над своите данни.  По-скоро може само да спечели от професионалните методи на сигурност, имплементирани в модерните сертифицирани информационни центрове.

 

 

 

THExperts: Кое е Вашето основно предимство пред конкуренцията?

 

 

Йордан Попов:

За конкуренцията или хубави или нищо, както са казали старите римляниJ Мисля, че всички ни познават достатъчно добре, за да могат да ни сравнят (доколкото е възможно, защото несравними неща трудно се сравняват). Едно обаче е показателното - Конкуренцията вярва в нас!

 

 

Радослав Иванов:

Освен функциалността и предимствата, които има ibelsa.rooms,  фактът, че е изцяло базирана на облачните технологии. Голямо предимство е абсолютната прозрачност, що се отнася до цената за ползване, която е 4 евро на стая месечно. Просто и лесно, без никакви скрити разходи. Допълнително предимство е липсата на дългосрочно договорно обвързване, което значи, че хотелиерът може да прекъсне договора си за ползване в края на всеки месец. Това е съвсем нов подход, тъй като приетата практика в бранша е свързана с непрозрано ценообразуване и дългосрочно обвързване на хотелиера с договори за поддръжка.

Отличителен белег на софтуера е интернатионалният подход, което не е типично за фирма, стъпила от скоро на пазара. Към момента Ibelsa.rooms може да бъде използвана на 8 различни езика,  включителнои на български.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категории: 
Additional tags: 

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed