09 Юли 2020

Вие сте тук

Авторитетно жури ще определи наградите на „ВАКАНЦИЯ & СПА ЕКСПО“

06.02.2018

 

Годишните награди за принос в развитието на туризма ще бъдат връчени в рамките на изложението

 

Освен отличия за атрактивно представяне на изложението, тази година ще бъдат откроени най-добрият  туроператор за входящ туризъм и туроператорът на годината за изходящ туризъм, съобщиха организаторите от Прим Експо. За първи път ще бъде награден най-добрият иновационен проект, реализиран в областта на туризма. В тази категория ще бъдат отличени усилията на туристически компании, общини и сдружения за внедряване на съвременни подходи и технологии за обслужване на туристи, както и професионалисти, работили над създаването на иновативни концепции, технически и технологични решения, нови видове услуги и софтуер. Специална награда ще бъде присъдена на благотворителен проект в областта на туризма, реализиран през 2017 година. Журито ще присъди награда за успешно реализиран екологичен проект или инвестиция, свързана с подобряването на околната среда, както и награди  за провеждане на последователна политика за развитие на българска туристическа дестинация, за популяризиране на отделен район, населено място или България като туристическа дестинация и за ефективен дигитален маркетинг в областта на туризма.

 

За участие в журито на конкурса са поканени само авторитетни специалисти в различни аспекти на туристическите дейности и публични личности:

 

ИРЕНА ГЕОРГИЕВА - заместник-министър на туризма

Завършила е специалност „Социология“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“. Почти целият й професионален път е свързан с туризма. Има близо 25-годишен управленски опит в тази сфера като ръководител на туристически агенции. Защитила е и редица сертификати с такъв профил. Тя е един от основателите на Сдружението на ИАТА агенциите в България (СИАБ), чийто правоприемник е Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти (АБТТА). От 2006 г. до назначаването й за заместник -министър на туризма е член на Управителния съвет на Асоциацията, а от 2009 до 2013 г. е негов председател. Ирена Георгиева е и признат международен специалист в туризма. От 2009 г. до встъпването й в длъжност като заместник-министър на туризма е член на Борда на директорите на ЕСТАА (The European Travel Agents’ and Tour Operators’ Associations), като е заемала позициите директор и заместник -директор в организацията, а от 2010 до 2012 г. е била и неин президент.  Владее руски, френски и английски език.

 

РОСИЦА ДИМИТРОВА - заместник-министър на труда и социалната политика.

Дългогодишен директор на Дирекция „Социални дейности и здравеопазване“ в община Велико Търново. От 2016 г. е председател на постоянната комисията по труда и социална политика към Националното сдружение на общините в Република България. Притежава дългогодишен опит в управлението на програми и проекти. Магистър по „Социални дейности“, „Здравноосигурителни системи“ и „Стопанско управление“ от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Магистър по „Управление на европейски проекти“ и  „Мениджмънт“ от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. Завършила е Българското училище за политика „Димитър Паница“.

 

ПРОФ. Д-Р СТОЯН МАРИНОВ - декан на факултет „Управление“, Икономически университет - Варна

Завършил Немската езикова гимназия в гр. Ловеч. Дипломиран икономист по туризъм от ВИНС "Димитър  Благоев"-Варна.  Професор по Икономика и управление на туризма. От 1992 г. е преподавател в катедра "Икономика и организация на туризма" в ИУ-Варна. Преподава по дисциплините „Туристически пазари“, „Маркетинг в туризма“, „Управление на туризма“, „Съвременни видове туризъм“. Има професионален опит като екскурзовод, управител на спортно-анимационен център, икономически и изпълнителен директор на "Слънчев бряг"ЕАД, изпълнителен директор на "Турекспо-Варна"АД, директор на Колежа по туризъм-Варна. Член е на Управителния съвет на Варненска туристическа камара и Зам. - председател на Сдружение култура и туризъм на Българския Североизток. Автор е на над 130 публикации в областта на туризма.

 

ДОЦ. ГАЛИНА МОМЧЕВА - ръководител катедра информатика и икономика във ВСУ и Председател на ИКТ Клъстер –Варна.

През последните години, доц. Момчева активно работи за позиционирането на Варна като ИТ бизнес дестинация. Ръководи проекти по провеждане на изследвания с използване на социалномрежови анализи и модерни методи за анализ на данни.

 

ВИХРА ОГНЯНОВА – управител на „ПРИМ ЕКСПО“ - организатор на ВАКАНЦИЯ/СПА ЕКСПО

Завършила Националната художествена академия, специалност „Пространствено оформление“. Активно работи в сферата на графичния, уеб и експозиционен дизайн. Управляващ собственик на: ПРИМ ДИЗАЙН - рекламна и дизайн агенция, създадена през 1990 г.; ПРИМ ЕКСПО  - дизайн и изграждане на рекламни и търговски щандове, организация на панаири, изложения, корпоративни и рекламни събития, собственик на Ваканция и Спа Експо; ПРИМ НЕТ – компания за дигитален маркетинг. Сред създателите на изложението за печатни и рекламни комуникации – COPI‘S. Член на СБХ, секция „Рекламен дизайн“ и на УС на Камара на дизайнерите в България. Член на Консултативния съвет за туризъм към Столична община.

 

ДОЦ. Д-Р СОНЯ АЛЕКСИЕВА - ръководител на секция „Туризъм” в деп. „Бизнес администрация” на НБУ

Завършила Факултета по журналистика и масова комуникация в СУ „Св. Климент Охридски” – специалност „Журналистика”.  Има дългогодишен опит като PR експерт, с тясна специализация – PR в туризма. Участвала е в редица чуждестранни и български комуникационни проекти, както и в много български кампании, свързани с изграждането на стратегии, бранд и визия на туризма в България. Автор е на стотици публикации в областта на туризма, културно-историческото наследство, пъблик рилейшънс и бизнескомуникациите и редица авторски книги и монографии. Сред учредителите е на БДВО, на Балканския алианс на хотелиерските асоциации (BAHA), на Международната борса „Културен туризъм” - Велико Търново. В продължение на 14 години е била PR на БХРА. Член е на: IPRA, FIJET, IFJ, БАМ, УС на Асоциацията на имиджмейкърите и специалистите по връзки с обществеността „Имагинес”.

 

ИНЖ. СТОЯН ЛАЗАРОВ - председател на УС на Българската туристическа камара

Магистър „Промишлено и гражданско строителство - конструкции” на Висшия институт по архитектура и строителство. Придобива и квалификация „Икономист”, специалност „Международни икономически отношения". Преди да се присъедини към Българска туристическа камара, от 2007 г. успешно ръководи Общинското предприятие „Туристическо обслужване” към Столична община. Вече 25 години активно участва в обществения живот на туристическия бранш. Един от учредителите и дългогодишен председател на Контролния съвет на БХРА. Съосновател на Съюза на собствениците в КК „Слънчев бряг” и дългогодишен член на Управителния съвет.

 

ДОЦ. Д-Р РУМЕН ДРАГАНОВ - директор на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма

Работил е в ТК „Слънчев бряг“, ВТО ”Балкантурист”, „Балкан Холидейз Интернешънал”АД, бил е председател на Комитета по туризъм към Министерския съвет и заместник-министър в Министерството на търговията и туризма . Доцент в катедра „Информационна среда за туризъм, изкуство и култура”, директор на Института за анализи и прогнози на информационната среда в туризма с учебен музей към УниБИТ, преподавател в Международно висше бизнес училище, председател на СД на „Гранд хотел Поморие“, председател на КС на Националния борд по туризъм, член на УС на Фондацията за реформа в  местното самоуправление, член на УС на Българската федерация по колоездене, член на УС на Асоциацията за здравна превенция, Висбаден, Германия

 

БРАНИМИР МИЛАНОВ - председател на УС на Българска хотелиерска и ресторантьорска асоциация и говорител на БХРА

Завършил е УНСС, магистър – икономист. Има богат професионален опит и дългогодишен стаж в туризма в: „София Хотел Балкан“, „Балкантурист“, „Балкан Холидей“з и др. Бил е мениджър на хотели като Best Western City, Феста, Ибис, „Земята и хората”. Представител е на Best Western, отговарящ за развитието на веригата за Югоизточна Европа. Притежава собствена консултантска фирма за управление на хотели „Истърн Юръп консълтинг енд онлайн”.

 

ДОЦ. Д-Р ЙОРДАН ЙОРДАНОВ - зам.-председател на УС на Сдружение Туризъм

Доцент е в катедра „Икономика“, факултет „Стопанско управление“ към Лесотехническия университет и преподава алтернативен туризъм и стопанско управление. Автор на монографии и учебни пособия за ВУЗ по болно/здравен СПА и Уелнес туризъм, маркетинг, мениджмънт и предприемачество и на над 40 публикации, доклади и статии в научни списания и специализирани издания по различни аспекти на туристическите дейности. Съавтор на учебни програми за ЛТУ, НБУ, НСА „ В.Левски” по СПА култура и аквапрактики.

 

СВЕТЛАНА АТАНАСОВА - председател на УС на БАТА

Завършила е немската езикова гимназия „Б. Брехт”, Софийски университет „Климент Охридски” - специалност „Туризъм”, а по-късно Стопанска академия „Д.А.Ценов” - Свищов. От 1997 година ръководи холдингова структура от десет фирми в областта на туризма, към която има и лицензиран център за професионално обучение в областта на туризма, селското стопанство и икономиката. От 1999 год. е Председател на УС на сдружение „Съвет по туризъм Самоков – Боровец”, а от 2012 г.  член на УС на Българо-руската търговско-промишлена палата. Общински съветник в гр. Самоков от 2007 година.

 

ИРИНА НАЙДЕНОВА - зам.-председател на УС на АБТТА

Председател на Управителния съвет на Асоциация на българските туроператори и туристически агенти, АБТТА от 2006 до 2009 г., зам.-председател на АБТТА от 2013 до днес, Председател на Контролна комисия на АБТТА в периода 2009 – 2013 г., член на Управителния съвет на Сдружение на ИАТА агенциите в България  в периода 2000-2006 г., член на APJC България, експертно-консултативен орган към Международната асоциация за въздушен транспорт, ИАТА от 2007 г. до настоящия момент,  Директор в Борда на Директорите на Европейски комитет на асоциациите на туристическите агенции, EСTAA в периода  2007- 2009 г., член на Национален съвет по туризъм от 2008 г. до днес.

 

НИКОЛАЙ МИНДОВ - председател на УС на Асоциацията на екскурзоводите в България

Завършил английска гимназия и английска филология в СУ „Св. Климент Охридски“. Дългогодишен екскурзовод. Председател на УС на Асоциацията на екскурзоводите в България. Външен експерт към НАПОО. Член на УС на Асоциацията на експертите в туризма. Член на Комисията по туризъм към Столична Община.

 

ХРИСТИНА ХРИСТОВА-ЛЮБОМИРОВА – журналист в БНТ, водеща на информационната емисия „По света и у нас“

Христина Любомирова  е завършила Факултета по журналистика и масови комуникации на СУ "Св. Климент Охридски". Завършва и магистратура "Продуцентство в телевизията" в същия факултет.  Целият й професионален път е свързан с медиите. Започва работа в БНТ още като студентка, от 2008-ма е част от екипа на Дирекция "Информация"- първо като репортер, след това и като водещ новините "По света и у нас". Автор е на няколко документални филма, които засягат важни проблеми като бедността, телефонните измами, правата на децата и т.н.

 

 

МАРИАНА МАЖДРАКОВА - дизайнер

Завършила Националната художествена академия, специалност „Пространствено оформление“. Активно работи в сферата на графичния и експозиционен дизайн, автор на редица запазени марки, комуникационен дизайн, рекламни и търговски щандове. Сред създателите на изложението за печатни и рекламни комуникации COPI‘S - communication art, print, image, sign. Член на Камарата на дизайнерите в България.

 

 

 

 

 

 

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed