25 Юли 2021

Вие сте тук

REVPAR*... GOPPAR**... Нещо ни убягва

26.03.2010

Патрик Ландман, Xotels

Някога измервахме представянето на хотелите  чрез от тяхната заетост.  След това в индустрията се появи феноменът „ревеню мениджмънт” и всички дружно преминахме към измерването чрез така наречения REVPAR – приход от една стая. Днес една друга абревиатура -  GOPPAR, се превръща в ключово понятие. В наши дни искаме да знаем как всяка резервация влияе върху общите приходи. Но явно изпускаме нещо...

Пътувайки до Лондон наскоро, размишлявах върху факта, че преминаваме от REVPAR или прихода от една стая към  установяване на приходите и загубите, което твърде бързо ни води към GOP /gross operating profit/ или общи приходи от операции. 

Първите статии относно GOPPAR прочетох някъде около 2003. Но все пак ни липсват няколко стъпки, за да разберем напълно нашия GOPPAR – общите приходи, отнесени към една стая.

Не ме разбирайте погрешно. Аз съм най-големият фен на  GOPPAR, доколкото  REVPAR не ни дава достатъчно като основен индикатор / KPI, key performance indicator). Въпреки това трябва да разберем по-ясно какво ни дава GOPPAR.

Така че нека да се върнем назад и да започнем от дефинициите – що е REVPAR и GOPPAR?

REVPAR = (Rooms) Revenue / (per) Available Room - приходите от една стая, или  ADR (average daily rate) – средна дневна цена, умножена по процента на заетост

GOPPAR = GOP (gross operating profit) / (per) Availabe Room  са общите приходи от една стая.

Доста се изненадах, че намерих в Wikipedia дефиницията на REVPAR, но не и на GOPPAR. Така че си позволих волността да напиша базова дефиниция.  Моля, добавете и вашата гледна точка, когато разполагате с малко свободно време.

Да се върнем на въпроса. Разликата между  GOPPAR и REVPAR е във всички операционни разходи на хотела. Проблемът е, че ако съберем всичко на едно място, няма напълно да разберем какви са резултатите от ценовата ни политика, договарянето и стратегиите за дистрибуция.

Затова предлагам да се въведе нов индикатор -  KPI. NREVPAR, Net Rooms Revenue per Available Room – средни нетни приходи от една стая. Тогава нетните приходи ще са равни на приходите от всички хотелски стаи минус разходите за дистрибуция, такси и комисионни. А нетните приходи от една стая ще са равни на нетните приходи, делени на броя на стаите:

NREV = Rooms Revenue -/- Distribution Cost, Transaction Fee & Travel Agency Commissions

NREVPAR = Net Room Revenue / Available Room

Това е една стъпка преди въвеждането на GOPPAR, която ще ви помогне да измервате представянето на хотела си и на вашия ревеню мениджър.

И тук ние отново не искаме да гледаме общата сума, а предлагаме да измервате NREV за отделен пазарен сегмент на хотела. Или по-скоро ще започнем да оглеждаме NADR, Net Average Daily Rate за всеки пазарен сегмент и дори клиент или канал за дистрибуция.

Представете си, че можете да видите NET Revenue и NET ADR за всяка корпоративна резервация, направена директно или чрез GDS. И да използвате  NETREV за групови пътувания, онлайн агенции, туроператори и др.

Накрая ще сме в състояние да сравняваме една ябълка с друга и да направим правилни разчети, базирани върху приноса на NADR и NREVPAR.

За нещастие, системите за управление не са конфигурирани така, че да вършат всичко това автоматично. Засега това е задача, която се извършва на ръка. Като хотелиери трябва да отправим предизвикателство към нашите провайдъри на софтуер да подобрят системите си и да ги развият в съответствие с изискванията на 2010 г. За агенциите и отделните клиенти трябва да сме в състояние да добавим процента комисиона. За източници като GDS трябва да добавим таксите за транзакция и отново процента комисиона.

Бих искал да видя повече хотелиери, работещи с инструменти като GOPPAR и NREVPAR тази година. Това ще ни помогне да разберем нашия бизнес, да вземаме по-мъдри решения и в крайна сметка да постигнем по-големи печалби. 

За контакти:

Patrick Landman

Office +34 931 824 537

Mobile +34 628 709 540

eFax +34 933 960 830

www.xotels.com

e-mail:patrick@xotels.com

*REVPAR* - Revenue per available room – приход на една стая

**GOPPAR- gross operating profit per available room – общи приходи, отнесени към една стая

 

Категории: 

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed