07 Окт. 2022

Вие сте тук

Хотелиери: инфлацията изяжда приходите

22.07.2022
Снимка: 
Shutterstock

Повече от  половината хотелиери смятат, че бизнесът се е подобрил. Това показват резултатите от традиционно национално допитване до мениджъри и собственици на хотели,

организирано от Българската асоциация на професионалистите в мениджмънта на хотели (BAHE). Целта на  анкетата бе да установи, какво е реалното състояние на бранша и какви са настроенията сред хотелиерите.

 

Над половината (53,4%) от анкетираните смятат, че бизнес климатът се е подобрил спрямо същия период през миналата година. Около една трета го определят като влошен, а 17% са на мнение, че няма промяна. Въпреки това очакванията са, че до края на настоящата година условията за бизнес по-скоро няма да се подобрят (62%).

 

На въпроса „Как оценявате заетостта на Вашия хотел или хотелска група към средата на 2022, спрямо същия период на миналата година?“, 31% отговарят, че тя е по-висока, а една четвърт я определят като „значително по-висока“. Това означава, че половината на хотелите в България се радват на по-добра заетост в сравнение с миналата година. Според всеки четвърти тя е на същото ниво, а при около една трета е намаляла в някаква степен.

 

В унисон с летния сезон по Черноморието и растящата инфлация една от най-коментираните в публичното пространство теми логично е за цените на хотелските услуги. Допитването на BAHE показва, че повишение на цени действително има, но то е далеч по-ниско от шоковите нива, посочвани от някои медии. 43% от хотелиерите са повишили цените на услугите с между 10 и 20%,  още толкова споделят, че повишението е в рамките на едва 10% спрямо цените от миналата година – под официалния индекс на инфлацията от 16,9% за юни т.г.

 

Финансовите данни на хотелиерите сочат, че много малка част от тях могат да се похвалят с ръст на приходите, който да е по-висок от инфлацията. При една трета от тях ръстът е в рамките на 10 – 20%, при една пета е под 10%, а при 20% от хотелиерите приходите са без промяна спрямо миналата година.

 

Като цяло очакванията как ще се развие заетостта до края на годината са по-скоро позитивни. 65% от собствениците и управителите на места за настаняване очакват ръст спрямо миналата година, най-често в рамките на до 20%. 15% от хотелиерите не очакват промяна спрямо 2021 г., а около една пета от тях предвиждат спад в заетостта.

 

На традиционния въпрос след колко време очакват бизнесът да се върне на нивата от 2019 г., една трета от хотелиерите посочват период от три до пет години, а също една трета смятат, че това може да се случи до две години. В сравнение с допитването от миналата година, почти двойно нараства делът на анкетираните, според  които нивата от 2019 г. могат да бъдат достигнати в рамките на една година – 19%. Ръст има и при хотелиерите,  които смятат, че бизнесът им в момента се представя по-добре от 2019 г. – 13,8% при 10% година по-рано.

 

И през 2022 г. списъкът с предизвикателствата пред бизнеса е дълъг, но докато през миналата година в челото на класацията бяха пандемията и свързаните с нея ограничителни мерки, днес тя се оглавява от невъзможността за дългосрочно планиране на приходите и разходите (29%), растящата инфлация и ръстът на цените на стоки и услуги (28%), както и недостигът на персонал (26%).

 

Недостигът на кадри в туризма е традиционен проблем, който се е задълбочил допълнително поради пандемията,  войната в Украйна и ръста на инфлацията тази година.  Като възможно решение участниците в анкетата посочват повишаване на заплатите на персонала, така че да станат конкурентни на тези в други сектори. Всеки пети  вижда решение в привличането на студенти и ученици от горните класове, а по-малко от 10% смятат, че това може да стане с внос на кадри от чужбина.

 

Помолени да направят оценка на политическата обстановка в страната и нейното отражение върху бизнеса, 80% от участниците в допитването споделят, че нестабилността в управлението и политиката пречат на бизнеса. Болшинството (60%) от тях са по-скоро недоволни от мерките на досегашното правителство, насочени към туризма, но 19% смятат, че партия „Продължаваме Промяната“ има най-смислена политика към сектора. За сравнение, всяка от другите партии събира по-малко от 2% от отговорите.

 

В същото време две трети са категорични, че нито една от партиите няма адекватна програма за туризма –сектор,  в който заедно със съпътстващите дейности работят между 250 и 300 хил. души.

 

Болшинството от хотелиерите у нас разчитат едновременно и на българи, и на чужденци (66%), близо една пета работи главно с чужденци (19%), докато друга част (16%) е насочена основно към българи. 

 

През първото полугодие на 2022 г., най-голям дял сред чуждестранните туристи заемат гостите от Румъния (67%), следвани от тези от Великобритания (43%), Германия (36%), Полша (36%), Чехия (19%), Македония (10%) и други.

 

 Македония (10%) и други.

Категории: 

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed