21 Апр. 2021

Вие сте тук

БХРА : Да се определи статутът на националните курорти

25.03.2021

 

Предлага се регламентирането им с промени в Закона за туризма

 

Създаване на специална структура с представители на държавата, общините и всички собственици на обекти ще може ефективно да управлява националните курорти. Тази структура, следва да формира публичен, ежегоден бюджет, финансиращ политики за конкурентното развитие на курорта, е становището на Българската хотелиерска и ресторантьорска организация.

 

В момента, посочват от организацията, курортите се представляват от собствениците на инфраструктурата, а не от реалните собственици на хотелите в тях. По този начин не се взема под внимание мнението на собствениците на легловата база, направили огромни инвестиции.

 

 За разлика от градските хотели, които плащат и получават съответната услуга, в курортите практически няма грижа за инфраструктурата от страна на държавата и на общината, подчертават от БХРА.

 

Според организацията е необходимо да се определи какъв е статутът на националните курорти. Това ще реши множество важни въпроси като:

 

1. Приемане на единна търговска схема на курорта.

Докато това не стане, да не се издават разрешения и съгласувания за временните търговски обекти от Министерство на регионалното развитие и общините.

 

2. Определяне на транспортна схема в курортите

Определянето на транспортна схема за всеки курорт ще определи движението и паркирането в съответния комплекс.

 

3. Поддържане на общата инфраструктура на националния курорт

Необходимо е да се въведат изисквания за чистота, озеленяване и паркоподдържане, осветление, качество на настилките на пътищата и алеите в курортите. В случай, че инфраструктурата не се поддържа, да се предвидят санкции.

 

4. Охраната на националните курорти

Окончателно и трайно да бъде решен въпросът с осигуряването на надеждна охранителна дейност на територията на националните курорти съобразно неговите потребностите. От БХРА предлагат да се предвидят специализирани звена в рамките на националната или общинска служба „Полиция“, което да бъде отразено в техния бюджет.

 

5. Противопожарна охрана на националния курорт

Липсата на противопожарна служба на територията на комплексите създава предпоставки за възникването на сериозни инциденти, подчертават от БХРА. Предлага се създаване на специални звена, обслужващи националните курорти.

 

6. Реклама на националните курорти

Към момента няма участие на националните курорти на туристически изложения, организирани от Министерство на туризма, което според БХРА е груба грешка.

 

7. Контрол на шума на територията на националния курорт

Последните години има предприети мерки, които доведоха до промяна на негативната досега практика по контрола и санкциите, но все още има какво да бъде направено, подчертават от БХРА.

 

Озеленяване, единна политика по застрояването, сметосъбиране и др. въпроси също са залегнали в предложението на БХРА€

 

 

От БХРА са готови да предложат няколко варианта за управление на националните курорти. Асоциацията на хотелиерите подчертава, че тези въпроси трябва да бъдат регламентирани законодателно и да не бъдат конюнктурно зависими от промени в подзаконовите нормативни актове.

 

 

 

Категории: 

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed