16 Юни 2019

Вие сте тук

9,2% повече приходи от нощувки през юли

10.09.2014

С 9,2% са нараснали приходите от  нощувки през юли 2014 г. в сравнение със същия месец на миналата година, като общият им обем достига 227.9 млн. лв. Това показват данни, оповестени от Националният статистически институт.

 

С повече от една пета са се увеличили приходите от нощувки на български граждани, докато при чужденците ръстът е с 6,8%.

 

През юли в страната са работили 2923 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 129.4 хил., а на леглата - 289.4 хиляди. В сравнение с юли 2013 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 6.7 на сто, а на леглата в тях - с 3.8 на сто.


Общият брой на нощувките във всички места за настаняване, регистрирани през юли 2014 г., е 4854.2 хил., или с 3.4 на сто по-малко в сравнение със същия месец на предходната година, като най-голямо намаление на нощувките (с 9.8 на сто) се наблюдава в местата за настаняване с 3 звезди.


През юли в хотели с 4 и 5 звезди са реализирани 54.3 на сто от общия брой нощувки на чужди граждани и 23.1 на сто - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 27.7 на сто от нощувките на български граждани и 33.3 на сто - на чужденци, докато в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 49.2 и 12.4 на сто. Пренощувалите в местата за настаняване през юли намаляват с 4 на сто в сравнение със същия месец на 2013 г. и достигат 916.9 хиляди. От всички пренощували 38.5 на сто са българи. Пренощувалите чужденци са 563.6 хил.


Общата заетост на леглата в местата за настаняване през юли е 55 на сто, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 66.1 на сто, следвана от местата за настаняване с 3 звезди - 57 на сто, и с 1 и 2 звезди - 38.9 на сто. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 3.8 процентни пункта, като най-голямо е понижението при местата за настаняване с 3 звезди - с 5.3 процентни пункта.

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed