28 Ян. 2021

Вие сте тук

200 млн лв осигурени за туристически атракции

25.01.2018

200 млн лв ще осигури държавата за развитие на туристическите атракции по Оперативна програма "Региони в растеж" 2014-2020 г., съобщиха от  Министерството на регионалното развитие и благоустройството /МРРБ/.

 

Вчера са публикувани условията за кандидатстване за зпредоставяне на безвъзмездна финансова помощ.  По програмата могат да кандидатстват Министерството на културата, общини, институции на вероизповеданията и техни местни поделения, които са юридически лица. Това е първата схема по ОПРР, която е изцяло с комбинирано финансиране - чрез кредит и субсидия, тъй като проектите по нея ще реализират приходи.

Сто млн. лева от средства се финансират чрез финансови посредници, избрани от Фонда на фондовете, а останалите 100 млн. лева - чрез безвъзмездни средства по процедура "Развитие на туристически атракции".

 

Проектите трябва да са насочени към консервация, опазване и популяризиране на културното и религиозно наследство от национално и световно значение.

 

Целта е да се създадат  цялостни туристически продукти за обекти на културното наследство от национално и световно значение.  Ще бъдат подкрепяни интегрирани проекти, включващи не само дейности по консервация и опазване на съответния обект на културното наследство, но и дейности по неговото популяризиране и развитие, които привличат значителен брой туристи.


Максималният размер на безвъзмездна помощ по проект може да достигне до 50% от общата стойност на комбинираното финансиране в зависимост от извършения от финансовия посредник анализ на жизнеспособността (бизнес плана) и анализ на риска.

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed