24 Окт. 2021

Вие сте тук

Френски експерт с отличие от НБУ

30.03.2016

Жан-Мишел Арнукс, представител на Регионалния инспекторат по образованието в град Ница, Франция, получи високо отличие от Нов Български Университет.

 

На 25.03.2016 г. ректорът на НБУ проф. Пламен Бочков връчи Почетен знак наНБУ наЖан-Мишел Арнукс като признание за приноса му за създаване, разработване и развитие на програми по мениджмънт и управление на туризма (хотелиерство и ресторантьорство) в университета.

 

Преди това експертът участва заедно с двама свои колеги в практически семинар, в който запозна преподаватели и студенти от НБУ, представители на туристическия бизнес и държавните институции с опита на Франция във валидирането на професионалния опит, придобит извън учебно заведение.

 

Жан-Мишел Арнукс е ръководител за продължаващо обучение и валидиране на професионален опит в Регионален инспекторат Ница (образование – магистър по приложна лингвистика: английски и италиански; надграждане – икономика, управление, туризъм – хотелиерство и ресторантьорство и др.). Неговият професионален път е тясно със създаването, развитието и утвърждаването на програмата по мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството в НБУ.

 

Началото е положено през 2000 г. със създаването на програма „Управление в хотелиерството”. Специфичното е, че тази програма е резултат от обединените усилия на НБУ, „Албена“ АД, Френския културен институт в България и Висшето хотелиерско училище „Пол Ожие” гр. Ница- Франция. Тя се създава и в отговор на необходимостта за хотелиерския сектор от обучение на кадрпи, които имат много добра теоретична, но и практическа подготовка. Основен партньор е Центърът за изнесено обучение - ГРЕТА, чийто директор тогава е Жан- Мишел Арнукс.

 

Оттогава съвместната дейност продължава

и резултатът е създаването и развитието на програми по управление и мениджмънт в хотелиерството и ресторантьорството с различна образователна степен.

 

Първоначално програмата стартира с програма, която води до получаване френски диплом БТС- ниво професионален бакалавър. Програмата е на френски език и в първите години има екип от преподаватели от Франция и България, докато се подготви екип от български преподаватели, които да осигурят обучението в бъдеще. В този период Жан-Мишел Арнукс има изключително важна роля като ръководител на проекта, който отговаря за въвеждането на програмата, подготовката на екипите от преподаватели, координация на дейностите и мотивацията на преподаватели и студенти за съвместна работа и в името на развитие на програмата.

 

Големият принос на Жан-Мишел Арнукс е и разработването на програма за стаж и подкрепата за нейното реализиране с френски партньори във Франция. Това става възможно благодарение на неговите професионални учения и качества, много добре познати от колегията от професионалисти в туризма във Франция, неговото утвърдено име на професионалист, който оглавява център за изнесено обучение по туризъм в Ница. Факт е личната му ангажираност към българските преподаватели и студенти в името напълна реализация на проекта за обучение, съобразно високите стандарти и изисквания към подобна образователна програма.

 

Днес, благодарение на продължаващото сътрудничество между НБУ и партньорите от френска страна, деловите среди в бизнеса във Франция и в България, и винаги спосредничеството и подкрепата на Жан-Мишел Арнукс, вече и като част от Регионалнияинспекторат в гр. Ница, програмата „Мениджмънт на хотелиерството и ресторантьорството” се развива самостоятелно. Тригодишна програма, която подготвя много добри професионалисти в ресторантьорството и хотелиерството с възможност да продължат своето образование в магистърска програма „Управление на луксозното хотелиерство”, е резултатът от проекта, започнал през 2000 г.

 

 

 

Категории: 

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed