03 Юни 2020

Вие сте тук

Туроператорите в България – против промените в Закона за туризма

11.01.2017

Две браншови организации, обединяващи туроператорите в България, се обявиха против промените в Закона за туризма.

 

Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти  (АБТТА) и Българската Асоциация на туристическите агенции (БАТА) в открито писмо изразиха „категорично несъгласие с цялостния процес на подготовка на проекта за нов закон за изменение и допълнение на Закона за туризма и заявяват остър протест срещу  липсата на професионален диалог и взаимодействие с професионалната туроператорска общност при разработването  на нормативен акт, регулиращ приоритетен за българската икономика сектор“.

 

Според двете браншови организации той е подготвен „при пълно пренебрегване  на експертното мнение  и игнориране на внесените през м. март м.г. съвместни предложения на АБТТА и БАТА, в условията на недопустима  некомпетентност от страна на отговорните държавни звена и в рамките на немислими от гледна точка на неговата значимост и обем срокове за обществен дебат“. Туроператорите акцентират, че документът е бил   публикуван на страницата на Министерството на туризма в късния следобед на последния работен ден на 2016 г.

 

В документа АБТТА и БАТА заявяват категоричното си несъгласие с въвеждане на гаранционен фонд без обсъждане със засегнатите браншови сдружения, без задълбочен SWOT анализ на ползите и недостатъците и без наличието на необходимата за целта законова уредба по производство и  обявяване на несъстоятелност.

 

Последните случаи на несъстоятелност на големи туроператори и  правно-процедурната съответственост на предприетите от страна на Застрахователя действия  със законовите регулации за обезвъзмедяване на потърпевшите туристи еднозначно потвърждават извода, че правата на потребителите на туристически услуги са напълно гарантирани със съществуващата защитна схема – застраховка професионална отговорност на туроператора, посочват в писмото си двете туроператорски организации. Според тях нейното дублиране и комбинирането й с втори защитен механизъм – гаранционен фонд  няма да повиши степента на защитеност на българските туристи, нито качеството на туристическия продукт, но  ще увеличи цената на туристическата услуга.

 

Във връзка с предложението за въвеждане на т.н. клиентска сметка за гарантиране правата на потребителите на туристически услуги, АБТТА и БАТА заявяват, че механичният пренос на практика от други сфери на дейност  като законова норма в туроператорската дейност  е без прецедент в Европейското регулиране и разкрива  неприемливо непознаване на спецификата на организаторската дейност, правилата на счетоводно  протоколиране и процесите на обслужване на паричните средства в една туристическа фирма.

 

Въвеждането на законови регулации, ограничаващи туроператора  да оперира по свое усмотрение и на своя отговорност с фирмените средства  не само не повишава нивото на защитеност на потребителите на туристически услуги,  но създава реална заплаха за влошаване техните  права поради неизпълнение на договорни задължения  между туроператора и неговите  доставчици на туристически услуги.

 

В заключение, АБТТА и БАТА предупреждават, че без да бъдат предшествани от задълбочена, компетентна и комплексна оценка на цялостното състояние на българския пазар,  предлаганите законодателни промени не са в интерес на потребителите на туристически услуги, ще увеличат неоправдано финансовата и административна тежест за извършване на туроператорската дейност, осъществявана предимно от микро и малки предприятия, ще способстват за разрастване на сивата икономика в сектора и могат да имат непредвидими последствия за българския туризъм като цяло.

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed