17 Юни 2019

Вие сте тук

С 12,5% повече приходи от нощувки през август

14.10.2014

С  12,5% повече  са приходите от нощувки през август в сравнение със същия месец на миналата година, показват данни на Националния статистически институт. Общата сума от нощувки достига 239.7 млн. лв.

 

Броят на българите, отсядали в хотели през този месец, е нараснал с 23%, а на чужденците - с 9,9%.

 
Общата заетост на леглата в местата за настаняване през август е 56.9 на сто, като тя е най-висока в местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 69.7%, следвана от местата за настаняване с 3 звезди - 57.1 на сто, и с 1 и 2 звезди - 39.9 на сто. В сравнение със същия месец на предходната година заетостта на леглата намалява с 2.6 процентни пункта, като най-голямо е понижението при местата за настаняване с 3 звезди - с 6.2 процентни пункта.


В сравнение с август 2013 г. общият брой на местата за настаняване се увеличава с 6 на сто, а на леглата в тях - с 5.6 на сто.
Пренощувалите в местата за настаняване през август 2014 г. намаляват с 0.8 на сто в сравнение със същия месец на 2013 г. и достигат 998.7 хиляди. От всички пренощували 41 на сто са българи, като по-голямата част от тях (73.1 на сто) са нощували в места за настаняване с 1, 2 или 3 звезди и са реализирали средно по 3.6 нощувки. Пренощувалите чужденци са 589.2 хил., като 59.1 на сто от тях са нощували в хотели с 4 и 5 звезди и са реализирали средно по 6.1 нощувки.

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed