01 Окт. 2020

Вие сте тук

Съветници консултираха пътници на летището за техните права

07.07.2011

Мрежата от Европейски потребителски центрове (ECC Net) информира пътниците по летищата на 23 държави едновременно

 

Пътниците да търсят правата си при проблеми с въздушния транспорт съветваха днес консултанти от Европейския потребителски център – България и представители на Младежко сдружение за мир и развитие на Балканите. В продължение на шест часа те проведоха акция на  „Летище София” за правата им при използване на въздушен транспорт.

Събитието се провежда от Европейските потребителски центрове* на летищата в 23 европейски държави едновременно под мотото „Потребителско ноу-хау за из път – Европа ви предлага безплатна помощ и съвети”.

Кои са основните потребителски права при полет със самолет:

При отказан достъп до борда

Когато на пътниците е отказан достъп до борда на самолета по вина на авиокомпанията (например – продадени са повече билети за съответния полет, отколкото са местата в самолета), авиокомпанията е задължена първо да потърси лица сред пътуващите, които са съгласни доброволно да се откажат от резервациите си в замяна на обезщетение. Ако въпреки това не се освободи място в самолета, превозвачът трябва да предложи на потребителите възможност за избор между пълно възстановяване на стойността на билета или избор на нов маршрут (друг полет до същата крайна дестинация при сходни условия).

Отделно от това, при отказан достъп до борда на самолета по причини, свързани с авиокомпанията, потребителите имат право на обезщетение от 125 до 600 евро. Точната сума зависи от разстоянието на полета и от закъснението, причинено на пътниците в резултат от пренасочването към друг полет. Когато има лица, желаещи нов маршрут, авиокомпанията трябва да им окаже съдействие, докато чакат - да им осигури храна, достъп до телефон, при необходимост една или повече нощувки и транспортиране между летището и мястото за настаняване.

При отменен полет

Пътниците имат право на същото обезщетение, както при отказан достъп на борда – връщане на парите за самолетния билет или пренасочване към друг полет и компенсация от 125 до 600 евро, в зависимост от дължината на полета и причиненото на потребителя закъснение. Тези права не важат при следните случаи:

- ако авиокомпанията информира пътниците за отмяната най-малко 14 дни преди полета,

- авиокомпанията докаже, че отмяната се дължи на извънредни обстоятелства,

- промененият маршрут е с часове, близки до първоначалните.

Голямо закъснение

Ако пристигнете в крайната си цел със закъснение от три или повече часа, имате право на същото обезщетение, както при отменен полет, освен ако авиопревозвачът не докаже, че закъснението се дължи на извънредни обстоятелства. Освен това може да потърсите отговорност от авиокомпанията за причинените от закъснението вреди.

Имате право на грижи от авиокомпанията (телефонно обаждане, напитки, храна, настаняване, транспорт до мястото на настаняване), ако закъснението е:

- два или повече часа за полети до 1500 км;

- три или повече часа за полети между 1500 и 3500 км;

- четири или повече часа за полети над 3500 км извън Европейския съюз.

Ако закъснението е повече от пет часа и решите да не продължите пътуването си, имате право да ви бъде възстановена стойността на билета, както и на обратен полет до мястото, откъдето първоначално сте започнали своето пътуване.

Багаж

Ако багажът ви бъде изгубен, повреден или забавен, имате право на обезщетение до около 1220 евро. За повреден багаж трябва да подадете жалба до авиопревозвача в срок от седем дни от получаването на багажа. Ако установите, че багажът ви липсва, трябва да попълните протокол на мястото на пристигането си, а след това да приложите този протокол и копия на свързаните със случая документи (електронни билети, бордни карти, касови бележки), към жалбата си до авиокомпанията. За забавен или изгубен багаж срокът за подаване на жалба е до 21 дни. Пазете касовите бележки за вещите в багажа ви, за да можете да докажете тяхната стойност при загуба. Четете общите условия на авиокомпаниите. В някои от тях изрично се забранява на пътниците да носят в багажа си ценни вещи и документи (например лаптопи, мобилни телефони, нотариални актове, бижута и др) и дори да имате касови бележки, авиокомпаниите може да ви откажат да ви обезщетяват за тях при загуба на багажа.

Право на информация за авиокомпанията

Пътниците имат право да бъдат информирани предварително коя авиокомпания е оператор на полета. Авиокомпаниите, за които е установено, че не са безопасни, получават забрана или ограничение за полети в рамките на Европейския съюз. Техния списък можете да намерите на: http://ec.europa.eu/transport/air-ban/

Прозрачност на цената

Крайната цена на въздушния транспорт трябва винаги да бъде посочена и тя трябва да включва цената за билета, данъци, такси, допълнителни такси и тарифи, които са неизбежни и могат да бъдат предвидени към момента на обявяването. В нея също така трябва да са посочени поотделно цената на билета, данъците, летищните такси и най-накрая другите такси, допълнителни такси и тарифи. Незадължителните допълнения към цената трябва да бъдат посочени по ясен, прозрачен и недвусмислен начин в началото на процеса на резервиране и тяхното приемане следва да бъде по ваше желание.

Хора с увреждания и хора с ограничена подвижност

Съгласно законодателството на ЕС хората с увреждания и/или намалена подвижност са защитени от дискриминация при извършване на резервация и качване на борда на самолет. Те имат също право да получават помощ на летищата (при заминаване, при пристигане и при транзитно преминаване) и на борда на самолетите. Препоръчваме ви да съобщите предварително за вашите нужди, за да улесните предоставянето на помощ.

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed