06 Апр. 2020

Вие сте тук

Система за управление на околната среда се въвежда на летище София

23.06.2011

Летище София подписа договор по ОП "Развитие на конкурентоспособността" на стойност 47 380 лв., от които 75% са предоставени от Европейския фонд за регионално развитие, а 25% са собствени средства на дружеството.

Целта на проекта е да развие потенциалът за конкурентен и ефективен бизнес на летище София, което да допринесе за увеличаване на икономическия ефект и да подпомогне постигането на устойчив напредък.

Крайният резултат ще бъде интегрирана система за управление на качеството и управление на околната среда.

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed