07 Апр. 2020

Вие сте тук

Няколко начина за измерване на производителността на труда и разходите за персонала

17.12.2009

THExperts

Трябват ли ви данни, които лесно можете да получите и още по-лесно да интерпретирате? Такива, които са разбираеми както за вас, така и за онези, когото касаят? Мениджърите обикновено не нуждаят от тях за оценка на производителността при вземане на решение за назначаване на служители и разработване на графици за работа. Служителите пък трябва да са наясно каква продуктивност се очаква от тях и какъв е приносът им към хотела.

Ключови показатели на седмичния баланс

Общи разходи за служителите работна заплата плюс допълнителни разходи за бонуси и поощрения, храна, униформа, траспорт и настаняване.  Някои от сумите се изплащат заедно със заплатата, но все едно представляват част от седмичните разходи, например, компенсации или бонуси. Като правило те не се включват във ведомостта.
Почасови разходи за служителите: колко ви струва всеки час от работата на хотела?
• Фиксирован
о и почасово възнаграждение: това са разходите за  персонала на трудов договор и за допълнителен персонал на повикване.  За големите хотели съчетаването на гъвкав и постоянен график повишава продуктивността, но изисква повече усилия за създаване на структурата.

Числата оказват по-голямо влияние, когато  днешните показатели се сравняват с резултатите от миналата седмица, месец или година.

Броят отработени часове включва както общия брой часове, отработени от персонала, така и часовете поотделно за различните отдели. 

• Количество на персонала: служители на пълен работен ден, с непълна заетост и допълнително нает персонал с почасово заплащане. Като правило мениджърът се стреми към максимална производителност при минимален брой служители.

Продължителност на годишния отпуск – това също са разходи, които ви очакват.

социалните и здравните осигуровки също са важни за планиране на движението на парични средства.

За своевременно съставяне на баланса на седмичните разходи е подходяща системата за изчисляване на заплащането по график. 

Измерване на продуктивността

Да се определи почасовата продуктивност на служителите означава да се оцени какво са направили. Например, барманът трябва да реализира оборот X в най-натоварените часове, а 5-ма сервитьори в ресторанта трябва да обслужат 100 клиента едновременно.
• Скорост
на изпълняване на задачите: за колко време баристът ще приготви Х кафета лате и 2 еспресо? Колко време ще отнеме на камериерката за почистването на една стая? Колко души персонал и за какво време ще подготвят банкет за 100 гости? Във всички тези случаи трябва да се определят съизмерими стандарти.

• Разходите за заплащане на служителите като дял от общите приходи или съотнесени към един гост на хотела или ресторанта  - това са два начина за контрол на един и същи параметър.

• Разходите за заплащане на служителите като процент от приходите на различните отдели: кухня, бар, ресторант,  мероприятия и пр. Важно е на всеки отдел периодично да се предоставя информация за неговата производителност и ефективност.

• Разходи за заплащане на персонала, сравнени с бюджета или прогнозите за приходи във всеки един отдел: може да се изчислява както като абсолютен показател, така и като процентен дял.

• Каква  е рентабилността на инвестициите в оборудване за намаляване на разходите за труд?

• Какъв е броят и причините за оплакванията: ако работата е прекалено много за служителите в определения отдел и те непрекъснато бързат и допускат повече грешки, това води до намаляване на производителността и увеличаване на разходите.

По материали на profitablehospitality.com

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed