29 Ян. 2020

Вие сте тук

Нов веломаршрут ще привлича туристи в България

21.12.2011

Автор на снимката: Кирил Калоянов

 

ЕвроВело 13 е най-новият европейски веломаршрут, който ще преминава през България. Предложенията си за него в българската му част представиха днес пред журналисти представители на неправителствени организации - Българска асоциация за алтернативен туризъм (БААТ), Фондация „ЕкоОбщност”, Българска фондация Биоразнообразия (БФБ), както и на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма.


Всъщност, маршрутът е част от Европейския велосипеден маршрут No 13 “По Пътя на Желязната завеса”. Началната му точка е Баренцово море, той преминава през 20 европейски държави и стига до Черно море, а общата му дължина е 7000 км.


Предложеният план от партньорите по проекта ще включва мерки за изграждане и промотиране на последния участък от маршрута с дължина 1700 км, който започва с границата между Сърбия и Румъния, минава през граничните райони между България и съседните Сърбия, Македония, Гърция и Турция, и завършва при Черно море. Маршрутът е разделен на 44 дневни отсечки, които предполагат изминаване между 40 и 80 км всеки ден. Това означава, че желаещите да преминат целия маршрут, трябва да разполагат с 44 дни. От целия маршрут 150 км са по неасфалтиран път, а 250 км – по средно натоварени шосета.


Идеята е маршрутът да бъде развит, за да провокира интереса на велотуристите от цяла Европа. Едновременно с това ще бъдат създадени предпоставки за популяризиране на историческото ни наследство от периода на Студената война, на местните природни и културни забележителности, както и за подпомагане развитието на туризма в пограничните райони, каза при представянето Кирил Калоянов от БААТ. Маршрутът преминава и през териториите на Зеления пояс – най-голямата мрежа от природни местообитания в Европа, свързваща национални и природни паркове, биосферни резервати и трансгранични защитени зони.


Според ресорния заместник-министър на туризма Иво Маринов велотуризмът  като част от алтернативния  ще е един от приоритетите за министерството през следващите години, като държавата ще предприеме мерки за финансиране на развитието и промотирането му. Предстои да бъде създадена работна група, която ще инициира необходимите законодателни промени, които са необходими за развитието на този вид туризъм.


Според организациите, разработили проекта, в момента има немалко проблеми, които препятстват развитието му. Най-важните са липсата на нормативна уредба за поставяне на маркировка по маршрута; малкия брой гранични пунктове към съседни страни; невъзможност за превоз на велосипеди в обществения транспорт; преминаване на част от маршрута по натоварени пътища; занемарени пътища в близост до границата и липса на туристически услуги в някои райони. Въпреки това според Кирил Калоянов желаещите могат да пътуват по маршрута още през следващата година. Любителите на велотуризма ще бъдат подпомогнати от подробните карти, които намерят на сайта на проекта www.13eurovelo.bg. Амбицията е в бъдеще да бъдат включени и GPS координати.

 

Европейската велосипедна мрежа обхваща 14 маршрута, като 45 000 км са установени трасета, а плановете до 2020 г. предвиждат разрастването им до 70 000 км. Общата стойност на реализираните приходи от мрежата възлизат на 54 млрд. евро и са натрупани в резултат на 2.8 млрд. велопътувания, от които 25 млн. са включвали и нощувка. Основните критерии, на които отговарят веломаршрутите в мрежата, са сигурност за ползвателите им, свързаност между отделните отсечки, избягване на излишно обикаляне (освен в случаите на желание да се посетят дадени природни забележителности и обекти от специален интерес), атрактивност и удобство.


Българските партньори по проекта са Българска асоциация за алтернативен туризъм, фондация «ЕкоОбщност», Българска фондация Биоразнообразие и Министерство на икономиката, енергетиката и туризма, a международните - румънската велоасоциация Байк атак и гръцката община Тасос.


Проектът в цифри:


  • 44 дневни отсечки с дължина между 40 и 80 км
  • 150 км - неасфалтиран път,
  • 250 км – средно натоварени шосета
  • 2000 км дължина на територията на България

Очаквани потребители на маршрута:

Велосипедният маршрут „Пътят на Желязната завеса” е насочен към няколко групи ползватели:

  • Велосипедни туристи на дълги разстояния, с предимно шосейни или туристически велосипеди. Те преодоляват големи разстояния от порядъка на стотици до няколко хиляди километра между няколко държави.
  • Велосипедни туристи на дълги разстояния, организирани от туроператор.
  • Велосипедни туристи използващи части от вело-маршрута за кратки преходи от 1-5 дни.
  • Пешеходни туристи и други, използващи части от маршрута в преобладаващо естествена природна среда и посещаващи забележителности от маршрута по границата.

 

Категории: 

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed