27 Май 2022

Вие сте тук

Нови езикови помагала за работещите в туризма

04.01.2017

 

 

 

 

Два немско-български речника, комбинирани с разговорници, са създадени специално за работещите в туризма. Целта на помагалата е да се подобри качеството на обслужване и да се облекчи комуникацията в двата основни сектора в туризма - хотелиерство и ресторантьорство и гастрономия. 

 

Те представляват компилация на информация от много източници, като освен специализирана терминология се предлагат и устойчиви словосъчетания в обичайни ситуации в хотела или в заведенията за хранене и в кухнята, както и примерни диалози с превод на български език. ,,Чрез тях би трябвало да се развият уменията на ползвателите им за адекватна езикова и поведенческа реакция в определена комуникативна ситуация“, поясняват авторите. 

 

Автор на първия речник-разговорник е ст. пр. Маргарита Попова, а вторият е изготвен от ст. пр. Маргарита Попова съвместно със ст. пр. Николай Стефанов. Двамата са преподаватели по немски език в ИУ-Варна, които от години работят със студенти в специалността ,,Туризъм“. 

 

На въпроса какъв е бил мотивът им за работа тъкмо в тази област отговарят еднозначно: осезаемо нарастващата нужда от добре подготвени в професионално и езиково отношение кадри в туризма. „Идеята ни е чрез тези два продукта да подпомогнем двете страни, участници в процеса на езикова подготовка, и тези, които ще ги използват за самоподготовка. В тях цялата необходима информация е концентрирана и организирана в стройна система, така че да спести много време за издирването ѝ в други източници“, посочват авторите. Според тях  има доста немски издания с подобна тематика, но в тях липсва превод на български език.

 

- Deutsch-bulgarischerSprachführerHOTELLERIE / Немско-български речник и разговорник ХОТЕЛИЕРСТВО, издание на МАТКОМ, 2008, съдържа 6 глави. В първите 3 от тях се представя основната терминология, свързана с хотела и предлаганите в него услуги. В глава 4 са включени стандартни изрази и фрази, които би употребил потенциалният гост на хотела, а също така и такива, свързани с вежливото обслужване на гостите в хотела. В глава 5 се предлагат 27 примерни диалога на немски език при различни ситуации, възникващи в хотела, а също така и техният превод на български език. Глава 6 представлява речник-регистър на специализираната лексика, подредена по азбучен ред.

 

- Deutsch-bulgarischerSprachführerGАSTSTÄTTENWESENUNDGASTRONOMIE  / Немско-български речник и разговорник РЕСТОРАНТЬОРСТВО И ГАСТРОНОМИЯ, издание на МАТКОМ, 2009, се състои от 14 глави. Първите 8 глави съдържат основна лексика, свързана с ресторанта, както и стандартни изрази и фрази, които могат да се чуят или ползват в ежедневното общуване в ресторантска среда. Глави 2 и 9 предлагат съответно 7 и 15 диалога между гост/гости и сервитьор. Глава 10 предлага лексика, свързана с кухнята, а глави 11 и 12 предлагат лексика от немската и българската кухня. Глава 13 представлява българско-немски специализиран речник с икономически понятия и такива от гастрономията и ресторантьорството. Последната глава 14 е немско-български регистър-речник, съдържащ основна лексика и най-често употребявани изречения в заведенията за хранене, кафета, барове и т.н.

 

Тези две издания далеч не са замислени като основни учебници, а по-скоро като съпровождащи и подпомагащи обучението по специализиран немски език в сферите на хотелиерството, ресторантьорството и гастрономията помагала.

 

Тях преподавателите биха могли да ползват по предпочитание, съобразявайки се с общото езиково ниво на групите, с които работят. Има действително много възможности за включването им в процеса на обучение и е въпрос единствено на творческа фантазия как ефективно да се внедрят, за да доведат до оптимални резултати.

 

Двата полезни, изчерпателни и удобни наръчника (формат 70х100/32) могат да се ползват  от ученици в специализираните гимназии по туризъм, от студенти в колежи по туризъм и в университети в специалността ,,Туризъм“, а също и от заетите в тази сфера на най-различни нива (от обслужващ персонал до висши управленски кадри). Подходящи са и за самоподготовка на всички, които се занимават с хотелиерство / ресторантьорство или имат интереси в тези сфери. Задължителна предпоставка за ползването им обаче е наличието на предварителни основни познания по немски език (А2-В1). Владеенето на разговорен немски език,  особено от хората на по-висши ръководни или управленски позиции в туристическия бранш, вече съвсем не е достатъчно за извършване на ежедневните им професионални активности. За тях именно са предназначени по-специализираните глави от помагалата като ,,Категоризация на хотелите“, ,,Видове места за настаняване“, ,,Хотелски отдели“, ,,Важни помещения в хотела / ресторанта / кухнята“ / ,,Начини на разплащане в туризма“ / ,,Оборудване на хотела / ресторанта / кухнята“ и т.н. Познаването на специализираната терминология е задължително, иначе съществува реален риск да се стигне до сериозни недоразумения в деловите отношения (водене на преговори, подписване на договори и т.н.) с немскоговорящи бизнес партньори.

 

Лексическият материал е предоставен по достъпен и четивен начин, който да облекчи ползвателите в максимална степен при усвояването му. Стандартните фрази и изрази, които се използват по необходимост в хотела или ресторанта, биха им помогнали успешно да се справят на едно достойно професионално ниво при общуването с говорещите немски език туристи. Предложените примерни диалози имат за цел да им дадат възможност да видят как точно се извършва комуникацията в конкретна обстановка, какви въпроси биха получили, каква би следвало да е езиковата им реакция на тях.  

 

При общуването с гостите от чужбина е необходимо обаче да се знае не само езика им, а и да се познава културата и манталитета им. Ето защо на места се обяснява как точно би трябвало да се реагира в даден случай, как би се изтълкувало отношението и поведението на обслужващия персонал от чуждите туристи, какво е прието при тях, какво би трябвало да се избягва като изказ или реакция. ,,По отношение на културата на обслужване ние, българите, имаме все още сериозни пропуски. Ето защо  тъкмо на нея ние поставяме сериозен акцент. Тази интер- и социокултурна информация е абсолютно необходима“, подчертават авторите.

Речникът-регистър в края на помагалата, съдържащ основната терминология, подредена по азбучен ред, и устойчивите словосъчетания по гореспоменатите теми,  също е улеснение. Те са съобразени с актуалния говорим език в немскоезичните държави и имат определено конкретна практическа насоченост.

 

„Крайно време е да се осъзнае, че трябва да се положат допълнителни усилия за усвояване на спецификата на езика на туризма, да се отдели необходимото време, и неминуемо това ще даде сериозен резултат на един по-късен етап“, казват авторите. Те вярват, че владеенето на общ разговорен, но и на специализиран език с неговата специфика би било още един плюс в кариерата, а  речниците и разговорниците ще бъдат полезни за всички, които ги изберат. 

 

 

 


Категории: 

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed