21 Септ. 2018

Вие сте тук

Кръгла маса "Проблеми на културния туризъм" се състоя в НБУ

07.04.2011

Кръгла маса на тема "Проблеми на културния туризъм" се състоя в НБУ. Организатори на събитието бяха департамент „Икономика и бизнес администрация“ - секция „Туризъм“ и департамент “Антропология” на НБУ. Интердисциплинарният подход в разбирането на туризма се открои и с участниците. Водещият дискусията доц. д-р Соня Алексиева насочи вниманието към бързо променящия се свят, в който живеем и необходимостта от адекватни действия в разнообразни сфери. Как в България разбираме развитието на културния туризъм и как проектираме неговото развитие?

Емил Върбанов, главен експерт към Национален фонд „Култура“ - Министерство на културата, представи новите възможности съобразно стратегията на Европейския съюз до 2020 г. и открои основните приоритети, които биха подпомогнали туристическия сектор в България. Примерите и данните от статистически анализи показаха ниско равнище на усвояване на европейските програми в сферата на културата и туризма, липсата на знания и умения въз основа на местни инициативи и необходимостта от промяна в политиките на национално и местно равнище. Рамката на ЕС е предизвикателство през следващото десетилетие за развитие на така наречените „хоризонтални програми“, които се основават на работа в партньорство.

Гледната точка на Екатерина Геловска, експерт по туризъм и главен редактор на сп. „HoReMag“, насочи дискусията към разнообразие от случаи в България, които показват сериозен потенциал, значителен ресурс в сферата на културата и лошо стопанисване, недостатъчни управленски знания и умения, липса на регионални стратегии в туризма, в най-бързо развиващия се и променящия се икономически сектор.

Предизвикателствата пред България с оглед взаимодействието между управленските равнища, отношенията между общините и регионални структури на министерствата като музеите например засегна доц. д-р Ирена Бокова, дискутант. Другият акцент в изказването засяга възможностите за работа в партньорство между местна власт, културни институти, граждански организации и частната сфера за развитие на успешни практики в културния туризъм.

Доц. Мария Чичикова, дългогодишен преподавател в НБУ, един от първите и водещите специалисти по културен туризъм в България, сподели своя опит в областта на археологията, откриването на древността на територията на България и дългия път на нейното експониране и превръщане в достъпна среда в най-широк смисъл на думата – инфраструктура, информация, опазване от влияние на потока туристи и др.

В кръглата маса участваха преподаватели и студенти от програми „Туризъм“ и „Антропология“, както и гости на секция „Туризъм“, департамент „Икономика и бизнес администрация”.

Това е първата проява от поредица срещи, посветени на проблемите на културния туризъм, за утвърждаване на НБУ като място за активен диалог между преподаватели, изследователи, професионалисти и собственици в частната сфера, студенти, всички с траен интерес към туризма.

Категории: 

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed