19 Апр. 2019

Вие сте тук

Иновациите в пивоварната индустрия спестяват 8 милиарда литра вода

06.06.2012

                      и намаляват емисиите на СО2 със 7,1%

 

Пивоварите в Европа имат съществен принос за устойчивото развитие на околната среда, показва независим доклад на холандски (КВА Бедрийфсадвизеурс Б.В.) и британски (Кампден БРИ) консултанти. Направените заключения са на база получени данни от 156 компании, които произвеждат 62% от бирата в Европа.


Европейските пивоварни имат в портфолиото си над 40 хиляди вида и марки пиво. Всички те съдържат натурални съставки от най-високо качество. Ето защо пивоварната индустрия в много голяма степен зависи от естествените ресурси – както от тяхното количество, така и от тяхното качество. От ключово значение е водата, енергията, вторичните продукти, производствените отпадъци и отпадъците от опаковки да бъдат разумно и устойчиво управлявани.


В състава на бирата водата е около 90%. Според въведените иновационни технологии и структурата на пивоварния сектор в отделните страни за производството на 1 литър бира са необходими от 2,5 до 6,5 литра вода. В България тези стойности са около 4,5 литра при средни за Европа 4,2 литра. Анализът показва, че за последните 2 години европейските пивовари са успели да намалят употребата на вода в производството си с приблизително 4.5% за литър бира. През 2010 са спестени около 8 милиарда литра вода – или количеството, необходимо за производствения процес на още 32 средни по размер пивоварни с капацитет 500,000 хектолитра годишно.


В периода от 2008 до 2010 година пивоварите са изразходвали 3.8% по-малко енергия за производството на литър бира, а това води до спад в емисиите на СО2 със 7.1%. За сравнение, това количество въглероден диоксид се равнява на изгорелите газове от 175 000 автомобила за 10 000 изминати километра. Пивоварната индустрия в Европа намалява и отпадните води от производствения процес с 6.9%.


Продължава използването на вторични продукти от пивоварството като фураж в животновъдството. Само за 2010 г. са оползотворени 6 000 000 тона за храна на животни. Друга част от вторичните продукти се използва за производството на биогаз. Отчетените в доклада количества зелена енергия са със 7% повече от 2008 г. Опаковките са от изключително значение за запазване на качеството и вкуса на бирата. Повсеместна е тенденцията пивоварите да намаляват отпадъците от опаковки, фокусирайки се върху използването на бутилки за многократна употреба (24,5%), намаляване на теглото на опаковките и използване на рециклируеми материали.


Заключението на доклада е, че пивоварният сектор на Европа използва все по-ефективно зелени технологии, постоянно намалява вредното въздействие върху околната среда, повишава ефикасността при употребата на енергия, вода и суровини, и намалява вредните емисии и отпадъци. Дадените примери сочат, че няма стъпка в пивоварния процес, която да не е показала подобрение в екологична посока.


продуктите, ефикасност на процесите и иновативни решения.

Категории: 

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed