21 Септ. 2018

Вие сте тук

Заплатите в хотелиерството и ресторантьорството – отново най-ниски

09.08.2012

Средната заплата в  хотелиерството и ресторантьорството през  второто тримесечие на 2012 г. е 499 лв.и е сред най-ниските в България, показват данни на НСИ.  Тя изостава с над 350 лв. от среднатазаплата за страната, която през трите пролетни месеца възлиза на 758 лв. За април средната стойност е 760 лв., за май - 758 лв., и за юни - 755 лева, съобщават от НСИ.

 

Като цяло за страната през второто тримесечие на 2012 г. средната месечна работна заплата се е увеличила спрямо първото тримесечие на 2012 г. с 3.7% и е достигнала 758 лева. През същия период средната месечна работна заплата нараства с 8.4 на сто спрямо второто тримесечие на 2011 г.

 

Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение на средната месечна работна заплата, са "Финансови и застрахователни дейности" - с 10.0%, "Образование" - с 8.4%, и "Селско, горско и рибно стопанство" - със 7.9%.


Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през второто тримесечие на 2012 г. са получили работещите в далекосъобщенията и енергопроизводството и разпределението, където възнагражденията са съответно 1 776 лв. и 1 547 лв. Средно месечно. Следват финансовият сектор и застрахователната дейност със средната заплата в размер на 1 533 лева.

 

Най-ниско платени са били заетите в „Хотелиерство и ресторантьорство“ - 498 лв, "Административни и спомагателни дейности" - 498 лв.; Селско, горско и рибно стопанство" - 572 лева.


Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2012 г. в обществения сектор нараства с 4.0 на сто, а в частния сектор - с 10.2 на сто.

 

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed