15 Ноем. 2018

Вие сте тук

АБТТА поиска оставката на Николина Ангелкова

03.10.2017

Асоциацията на българските туроператори и туристически агенти, АБТТА, иска оставката на Министъра на туризма  Николина Ангелкова, съобщиха от браншовата организация.

 

Причината е „отсъствие на адекватна реакция от страна на ръководеното от министър Николина Ангелкова“, липса на професионални компетенции и административен капацитет за справяне със задълбочаващите се проблеми на българския туризъм“.

 

Според организацията налице е „безотговорно отношение спрямо реалното състояние в сектора и невъзможността да бъде осъществен ефективен диалог с висшата държавна туристическа администрация“.

 

Сред изброените аргументи са:

 

Липса на стратегия и визия за Националната туристическа реклама, хаотичен  туристически  маркетинг, неадекватно електронно присъствие на България на международната туристическа сцена,  липса на маркетингови активности в мобилни формати и в социални платформи;

 

Несъобразени със съвременните пазарни реалности Закон за туризма и свързана поднормативна уредба,  които възпрепят икономическата инициатива в отрасъл с водещо значение за националната икономика и създаващи предпоставки за разстройство на конкуренцията на национално и Европейско ниво;

 

Катастрофално положение с националния туристически портал на България www.bulgariatravel.org , без активности от началото на 2015 г.;

 

Подпомагане на рекламните кампании на чуждестранни туроператори с държавни средства, липса на прозрачност в процедурата и  критериите  за избор на получателите на държавната помощ, нарушаване на свободната конкуренция чрез поставяне на чуждестранни икономически субекти в по-благоприятно положение спрямо българските туроператори;

 

Систематично манипулиране на общественото мнение относно истинското състояние на входящия туризъм в България с погрешни данни за броя на чуждестранните туристи, надвишаващи значително реалния брой;

 

Неосъществени и компроментирани държавни инициативи:

- Недопустимо забавяне на въвеждането на автоматизирана Единна система за туристическа информация  ЕСТИ - ключов инструмент в борбата със

сивата икономика, защита  интересите на коректно работещия бизнес и гарантиране сигурността на потребителите на туристически услуги ;

 

- Липса на  туристически представителства на България в основните емитиращи и перспективни туристически пазари, обявени като една от основните цели на новото министерство;

 

- Неприемливо  забавяне  в учредяването  на туристическите региони, компрометираща концепцията за туристическо райониране и възпрепятстваща регионалната туристическа политика и туристически маркетинг;

 

- Нереализирано звено за маркетингови проучвания, оценка и анализ в структурата на  новосъздаденото ведомство,  задължителен инструмент в дейностите по планиране, разпределение и мониторинг на средствата за националната туристическа реклама;

 

 

Според организацията всяко продължаващо неглижиране на изброените проблеми  би имало неблагоприятни  последствия не само върху българския туризъм, но и върху българската икономика като цяло.  Същевременно АБТТА изразява екпертна готовност за участие в тяхното решаване и  призовава  към консолидиране на усилията на всички нива, между всички с добронамерен интерес за постигане на  устойчиво и конкурентно туристическо развитие.

Категории: 

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

CAPTCHA
Този въпрос удостоверява, че сте реален потребител.
Subscribe to THExperts бюлетин feed