20 Юни 2018

Вие сте тук

Солени глоби и затвор за работодатели, наемащи незаконно пребиваващи чужденци

Между две и двадесет хиляди лева ще бъде глобата, с коящо ще бъдат санкционирани работодатели, които наемат на работа пет или повече незаконно пребиваващи чужденци в България. Това реши парламентът,  приемайки на първо четене промени в Наказателния кодекс..

Затвор и глоба се предвижда и за предприемач, който наеме незаконно пребиваващ чужденец, за когото се знае, че е пострадал от трафик на хора.
Наемането на непълнолетен незаконно пребиваващ в страната чужденец се предвижда да се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба от три хиляди до тридесет хиляди лева. Наказанието за системно наемане на работа на незаконно пребиваващи чужденци е от една до пет години и глоба от пет хиляди до петдесет хиляди лева.

Според вносителя  законопроектът цели хармонизирането на българското наказателно законодателство в областта на заетостта на чужденци - граждани на трети държави, с Директива 2009/52/ЕО на Европейския парламент.

Категории: 

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

Subscribe to THExperts бюлетин feed