20 Юни 2018

Вие сте тук

Можем да загубим европари за туризъм заради ниска усвояемост

Има опасност България  да загуби европари за туризъм в края на програмния период през 2013 г., заради ниската усвояемост, гласи доклад на Сметната палата за периода 2008-2011 г. , цитиран от вестник Стандарт.

В доклада се посочва, че има незадоволително изпълнение на дейностите по сключените договори и не са изпълнени целите по оста за туризъм от Оперативна програма "Регионално развитие". Бавните темпове на договаряне и изпълнение създават риск за усвояване на средствата за туризъм до края на програмния период, констатират от палатата.

Като бавни се отчитат  темповете по договаряне за схемата в подкрепа на паметници на културата. По нея към края на септември 2011 г. са сключени едва десет договора. Общата стойност на договорените средства е 33 352 335 лв., което е едва 7,8% от средствата по ос 3 (426 554 051 лв.).

За подкрепа за ефективен национален маркетинг на туристическия продукт са сключени договори за 9 проекта на стойност 43,47 млн. лв., или само 10,2% от средствата по ос 3.

По тях са верифицирани разходи за 1,43 млн. лв., което е едва 3% от договорените, с което се потвърждават бавните темпове на усвояване на средства и по тази схема, се посочва в доклада. При всички схеми за туризъм е налице несъответствие между сроковете на отваряне на схемите и планираните в индикативната годишна работна програма, констатира Сметната палата.

Категории: 

THExperts бюлетин

Информирайте се за последни новини!

Subscribe to THExperts бюлетин feed